ODBORNÁ KVALIFIKACE

 

 

 

 

 

 

Mgr. Milada Voborská

  • od 1998 Jazyková opravna Babyka – korektorka, lektorka, odborný garant
  • 1995–2008 Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR – odborný pracovník
  • 1995 absolvent PedF UK, český jazyk – pedagogika

Praxe:

  • jazykové korektury a poradenství se specializací na reklamu a marketing
  • seminář „24 záludností mateřského jazyka“ / spoluautor a lektor
  • výuka českého jazyka pro cizince
  • publikační činnost
  • Slovník neologizmů AV ČR / spoluautor
  • učebnice českého jazyka pro výuku cizinců / spoluautor
© BABYKA - Mgr. Milada Voborská